Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 1. – 20096 – «Γεωφυσική τεχνολογία μειωμένου κόστους στην αναζήτηση υδρογονανθράκων σε περιοχές μη εφαρμογής σεισμικών μεθόδων», 2001
 2. – 20219 – «Νεοτεκτονική και σεισμοτεκτονική έρευνα-μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας ζώνης του Νομού Χανίων Κρήτης: φάση Β’. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού χάρτη κλίμακας 1:50.000 και ειδικής σεισμοτεκτονικής μελέτης του Βόρειου τμήματος του Ν. Χανίων», 2003
 3. – 20237 – «Μελέτη του δυναμικού των σεισμικών ζωνών της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης με τη συνδυαστική χρήση σεισμικών και γεωδαιτικών δεδομένων». Χρηματοδότηση: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), 2001-2002
 4. – 20321 – «Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και της σεισμοτεκτονικής συμπεριφοράς των κυρίων σεισμικών-ενεργών ρηγμάτων του Βορείου Ελλαδικού χώρου», 2002-2003
 5. – 20441 – «Εγκατάσταση δικτύου φορητών ψηφιακών σεισμογράφων. – Διαρκής παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και συνεχής ενημέρωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Α΄ φάση», 2001-2002
 6. – 20693 – «EUROSEIS-RISK: Μελέτη αποτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας της επιρροής των εδαφικών τοπικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση και της αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομών σε μια ενοργανωμένη λεκάνη», 2002-2004
 7. – 21478 – «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.», 2005
 8. – 50477 – «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Τμήματος Γεωλογίας – 2014», 2014
 9. – 77469 – «Εξέλιξη του πεδίου των τάσεων και της παραμόρφωσης στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και γένεση ισχυρών σεισμών: Συμβολή στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας». Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) – 2003, 2005-2008
 10. – 80588 – «Παρακολούθηση μικροδονήσεων στην περιοχή Παρνασσού – περιοχή Μεταλλείων Κανιανής», 2005
 11. – 80743 – «Μελέτη σεισμικότητας – σεισμοτεκτονικής – σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή φράγματος Νεστορίου», 2005
 12. – 81050 – «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ: Γεωδυναμική διερεύνηση της καταδυόμενης λιθόσφαιρας με ένα αμφίβιο δίκτυο σεισμογράφων», 2006-2007
 13. – 81106 – «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου. Εφαρμογή στις πόλεις Χανίων και Ηρακλείου», 2007
 14. – 81400 – «Εκτίμηση ηφαιστειακού κινδύνου και επικινδυνότητας Ηφαιστείου Νισύρου – Δημιουργία ηφαιστειολογικού παρατηρητηρίου στο Εμπορειό Νισύρου», 2006-2008
 15. – 81515 – «Αναβάθμιση-προσαρμογή σεισμολογικού δικτύου Εργαστηρίου Γεωφυσικής Α.Π.Θ.» (Υποέργο 6 του έργου “Συγκρότηση Εθνικού δικτύου Σεισμογράφων”), 2006
 16. – 81729 – «Δημιουργία περιφερειακού σεισμολογικού σταθμού στο Νομό Θεσσαλονίκης», 2006-2007
 17. – 82357 – «Μελέτη της δομής του φλοιού και του μανδύα με σεισμικές μεθόδους στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολίας», 2007-2009
 18. – 82587 – «Εγκατάσταση και λειτουργία ενός μόνιμου ψηφιακού σεισμολογικού σταθμού στο νομό Καβάλας», 2007-2008
 19. – 82689 – «Εγκατάσταση και λειτουργία ενός μόνιμου ψηφιακού σεισμολογικού σταθμού στο νομό Καστοριάς», 2008
 20. – 82728 – «Μελέτη σεισμικότητας – σεισμοτεκτονικής της περιοχής Αναργύρων – Φανού»», 2008
 21. – 84210 – «Μελέτη σεισμικότητας – σεισμικής επικινδυνότητας του φράγματος Χαμοκεράσων», 2009
 22. – 85225 – «Συμμετοχή του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. στη συνέχιση λειτουργίας του Ενοποιημένου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων – ΕΕΔΣ», 2010-2011
 23. – 87532 – «3D-SEGMENTS, Δημιουργία ενός επικαιροποιημένου τρισδιάστατου σεισμοτεκτονικού – γεωφυσικού μοντέλου για την αιτιοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην κατάδυση του Νοτίου Αιγαίου», 2013-2015
 24. – 89616 – «Καθορισμός ενεργών ρηγμάτων και μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή του αγωγού ΤΑΡ (Ελλάδα-Αλβανία)», 2013
 25. – 90919 – «Έρευνα και προτάσεις για την εμφάνιση ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας», 2014
 26. – 90963 – «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρίνης – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου – Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης», 2015
 27. – 91198 – «Μελέτη σεισμικής φόρτισης και απόκρισης του Διαδριατικού αγωγού, TAP», 2015
 28. – 91387 – «Γεωφυσική έρευνα της περιοχής Τεναγών Φιλίππων», 2014
 29. – 91680 – «Γεωφυσική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και την χαρτογράφηση των θαμμένων αρχαιοτήτων στη Μακεδονία και τη Θράκη», 2015
 30. – 92072 – «Εκτέλεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων στην Ανακτορούπολη», 2015
 31. – MIS380208 – «SEISMOFEAR HELLARC – Integrated understanding of seismicity, using innovative Methodologies of Fracture mechanics along with earthquake and non extensive statistical physics – Application to the geodynamic system of the Hellenic ARC – ΘΑΛΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ», 2013-2014
 32. – 94149 – «HELPOS – Ελληνικό σύστημα παρατήρησης Λιθόσφαιρας (Υποέργο 4)», 2018-2019
 33. – 97987- «Καινοτόμος απεικόνιση υπεδάφους αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικού δομικών στοιχείων μνημείων στις 3 και 4 διαστάσεις». 2022-2024